AngelBiss grupa

AngelBiss Group se uglavnom usredotočuje na proizvodnju i razvoj koncentratora kisika za kućnu upotrebu, medicinskih visokotlačnih generatora kisika i industrijskih generatora za opskrbu kisikom velikog protoka.Cilj je dovršiti lokalne lance opskrbe medicinskim uređajima, smanjiti materijalne troškove, stvoriti nova radna mjesta diljem svijeta

Izgled globalnog zajedničkog ulaganja AngelBiss Group 2020.-2030.:
AngelBiss Healthcare Inc, Sjedinjene Američke Države
AngelBiss Healthcare Ltd, Njemačka
AngelBiss Medical Technology Sdn Bhd, Malezija/Singapur
AngelBiss Medical Technology Co., Ltd, Kina
AngelBiss Medical Technology Pvt Ltd, Indija
AngelBiss Medical Technology Ltd, Kenija
AngelBiss Medical Technology Ltd, Tukey